Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie: Informacje

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie to katalog (baza danych), zawierający informacje o wszelkiego rodzaju publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd.

Podstawowym celem bazy danych jest skatalogowanie publikacji dostępnych drukiem, ale są w niej dostępne również publikacje internetowe (z linkami do ich pełnej treści). Baza danych obejmuje okres od "pradziejów" komiksowej publicystyki w Polsce, czyli lat pięćdziesiątych, po współczesność i nie ogranicza się do źródeł polskojęzycznych.

Bibliografia zawiera szereg informacji o każdej publikacji i umożliwia przeszukiwanie katalogu według szczegółowych kryteriów.

Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie już w tej chwili zawiera dużo informacji, ale w przyszłości będzie rozbudowywana i na bieżąco aktualizowana. Jesteśmy też w kontakcie z komiksowymi badaczami, publicystami i redaktorami w celu zdobycia pozwolenia na publikację w ramach naszej strony internetowej starszych, niedostępnych już artykułów. Mamy nadzieję, że stopniowo uda się nam zgromadzić w ramach naszego systemu jak największą ich ilość, co wzbogaci jej wymiar archiwalny.

Wreszcie, zapraszamy do współpracy: wysyłajcie nam listy swoich publikacji komiksowych, przysyłajcie informacje o publikacjach, których brakuje w systemie (w tym zagranicznych), dopisujcie linki. Można Liczymy też na komentarze, choćby przysyłane e-mailem, dotyczące technicznej strony bazy danych: problemów z jej funkcjonowaniem, błędów, propozycji ulepszeń lub nowych funkcji itd.

Data utworzenia strony: 4 I 2009
Ostatnia modyfikacja: 21 III 2023